วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

AJB-Farm ฟาร์มนกเขาที่ยะลา

AJB-Farm เป็นฟาร์มนกเขาชวาเสียงตั้งอยู่ที่บ้านนิบงบารู   หมู่ที่7 ต.สะเตงนอก  อ.เมือง จ.ยะลา
เป็นฟาร์มขนาดเล็กแต่คุณภาพมาตรฐาน  มีนกสายพันธุ์ DN (อัมเซาะห์) AM (ยีแม) AAP(ลายิ นาแม)เป็นสายพันธุ์หลักในการผสมข้ามสายพันธุ์  ท่านสามารถโทรศัพท์นัดหมายและไปเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา  เจ้าของฟาร์มเป็นข้าราชการบำนาญ ชื่อแบเซ็ง  เบอร์โทรศัพท์  081-4793573

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น